Starpulse.com

Takashi Shimizu

Shimizu,_Takashi


Photo Gallery:
Shimizu,_Takashi
Shimizu,_Takashi
Shimizu,_Takashi

Videos:

Reincarnation - Trailer #1

The Grudge 2-Trailer #1

Ju-On Exclusive Clip

Show More Videos

Popular Movies:

7500

The Grudge 2

Ten Nights of Dreams

Reincarnation

The Grudge

Marebito

Ju-On

More Credits